Đông Trùng Hạ Thảo Nhộng Tằm

Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm tươi 100 g
Giá gốc:
7 800 000
Khuyến mại:
10%
Giá bán:
7 000 000
Trọng lượng:
100 g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm tươi
Giá gốc:
100 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
80 000
Trọng lượng:
1 con
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm khô 25g
Giá gốc:
6 875 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
5 500 000
Trọng lượng:
25g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nhộng tằm khô 10g
Giá gốc:
3 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
2 400 000
Trọng lượng:
10g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm khô 5 g
Giá gốc:
1 500 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
1 200 000
Trọng lượng:
10 con
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Viện Bảo Thực Vật
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 lít
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam

Đông Trùng Hạ Thảo Sinh Khối Gạo Lứt

Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt tươi
Giá gốc:
625 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
500 000
Trọng lượng:
100g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo thân trên sinh khối gạo lứt tươi 100g
Giá gốc:
1 800 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
1 400 000
Trọng lượng:
100g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt khô đóng lọ 30 g
Giá gốc:
2 750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
2 200 000
Trọng lượng:
25g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt khô đóng lọ 10 g
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
10g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đế Đông Trùng Hạ Thảo sinh khối gạo lứt sấy khô - Trà Đông Trùng Hạ Thảo
Giá gốc:
750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
600 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ nguyên tai viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Nấm Linh Chi Đỏ thái lát viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Bào Tử Linh Chi Đỏ viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
3 750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
3 000 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Xem tất cả Videos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hỗ trợ trực tuyến