Phiếu phân tích hàm lượng Đông Trùng Hạ Thảo, Nấm Linh Chi Đỏ

1. Phiếu phân tích hàm lượng Đông Trùng Hạ Thảo viện Bảo Vệ Thực Vật

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo Cordycepin

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo kim loại nặng

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ vi sinh vật

 

2. Phiếu phân tích hàm lượng của Nấm Linh Chi Đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ vi sinh vật 

Hỗ trợ trực tuyến