Phiếu phân tích hàm lượng dược tính

1. Phiếu phân tích hàm lượng Đông Trùng Hạ Thảo viện Bảo Vệ Thực Vật

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo Cordycepin

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo kim loại nặng

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ vi sinh vật

 

2. Phiếu phân tích hàm lượng của Nấm Linh Chi Đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ vi sinh vật

 

3. Phiếu kiểm định chất lượng nhụy hoa nghệ tây Kashmir - Baby Saffron Ấn Độ

Phiếu phân tích hàm lượng nhụy hoa nghệ tây Kashmir

Phiếu kiểm định chất lượng nhụy hoa nghệ tây Kashmir - Baby Saffron Ấn Độ

 

 

Hỗ trợ trực tuyến